R: Åldersfacismen är ett brott mot det fjärde budordet

Tidigare publicerat av Lena Holfve 2011 ifrån norra Cypern:

Med anledning av artikeln ”Dagens läsarfråga” skriver en läsare:

Instämmer och det sista är på pricken – det med bilden och deras förakt för äldre. Den enorma åldersdiskrimineringen kommer man om 50 år att definiera som en av orsakerna till att Sverige då är ett Uland med fattigstatus.

Min inneboende student ifrån Nigeria:
”Om jag fick barn i väst skulle jag ta dem hem till Afrika omedelbart för annars får jag ungar som sätter sig upp mot äldre, och då går samhället sönder.”

Jag är en sådan som funderar väldigt mycket på vad folk säger, och jag kan inte säga emot honom
Det fjärde budordet; ”Du skall hedra din fader och moder” är det enda som innehåller ett löfte.
Om man följer det ska det gå en väl, och man får leva länge i sitt eget land.

Därför har jag studerat folk i 50 år som brutit mot fjärde, och samtliga har det gått åt skogen för
Det är en rätt hisnande tanke att hela väst nu går sönder enbart p.g.a. det läsaren kallar för åldersfascismen – som andra skulle kalla för solklart brott mot fjärde budordet, och löftet uteblir!

Det är därför hans kärleksfulla och visa vilja, som ligger till grund för föräldrahederns rättmätighet och nödvändighet. Därför förklarar Gud ock sitt stora välbehag till lydnaden mot föräldrarna, att den ”är honom välbehaglig” (Kol. 3: 20), och fogar vid fjärde budets efterlevnad ett särskilt löfte om välgång och långt liv på jorden.

Vi hava följaktligen icke att ingå uti någon prövning av föräldrarnas beskaffenhet och egenskaper, för att undersöka, om de förtjäna vår heder eller icke, utan vi hava blott att efterfråga, om de äro föräldrar, om de stå till oss i föräldraförhållande, om Gud satt dem över oss; ty då äro vi genast skyldiga bevisa dem heder, hurudana de ock för sina personer eller i sitt beteende mot oss må vara. Ett barn kan därför icke vara vissare om, att det gör Guds vilja, än då det hedrar, älskar, vördar och lyder fader och moder; ty sådant har Herren Gud själv befallt och har därtill förklarat sitt synnerliga välbehag. Läs mer


Här skulle vi befinna oss nu:

7 kommentarer

  1. Hej Lena!
    Vi som fick växa upp rädda om att om vi inte gjorde rätt, blev vi straffade av Gud som såg allt och skulle straffa våran gärningar med till sist att vi skulle hamna i helvetet. Han Gud skulle aldrig glömma den minsta av våran felsteg osv osv även om vi många ggr inte visste att vi gjort fel. Så please dra inte upp Hans budord och stentavlor för de tillhör bara några utvalda i judendom och kanske kristendom. Vi som lever humant, älskar våran nästa som vi älskar oss själva, har uppfostrat våra barn till goda medborgare som jobbar och betalar sina höga skatter, än så länge, är nöjda med livet osv, vi blir så besvikna när man hänvisar till seder och bruk och straff tusentals år tillbaka, när ingen visste om biologi, kemi, fysik, matte, eller såna saker.
    Mvh Eeva

  2. Pingback: Generation lost?
  3. Ska de som upplevt incest och misshandel, psykisk så väl som fysisk, per automatik också följa stentavlans fjärde råd? Nej, knappast. I andra fall saknas det allt för ofta respekt mot föräldrar och med ett sådant beteende är vi som folk illa ute. Det sägs ”gubbjävel” och ”kärringjävel” inte bara till föräldrar utan även helt okända, vars enda ”brott” kanske var en simpel tillrättavisning.

Kommentarer inaktiverade.