Att legitimera manipulation

Den sk moderna ekonomivetenskapen bygger helt och hållet på att ekonomin kan och skall manipuleras så att den blir bättre – politisk ”vetenskap” för att legitimera politiskt ingripande och understödja socialism.

Vill du läsa den ekonomi som faktiskt förutspådde de flesta bubblor och krascher under 1900-talet så får du läsa litteratur som är mellan 50-150 år gammal. Ett exempel från en föreläsning av Peter Shiff om den krasch vi befinner oss i just nu.

Jag har lagt upp länkar till kostnadsfria e-böcker här.

I, Pencil är en kort essä som alla borde läsa och Economics in One Lesson är en enkelt och mycket bra skriven grundbok som förklarar mycket grundläggande ekonomiska sammanhang.

När man läser dessa böcker inser man att det ”gamla” ekonomiska tänkandet som byggde på dygder som sparsamhet, att vara rädd om saker, reparera, bygga långsiktigt, hållbarhet är det som egentligen är riktigt, allt det där som vi egentligen känner inombords är rätt.

Genom att endast läsa de två ovan nämnda böckerna får man klara och tydliga argument för en sund ekonomi och framför allt får man klart för sig varför politiker inte skall manipulera ekonomin. För detta räcker det med den lilla essän I, Pencil.

Här är en film där Milton Friedman förklarar marknadens komplexitet med denna lilla berättelse.

//Patrick Sellman