200 000 barn får inte träffa sina pappor

I dag får nästan 200 000 barn i Sverige inte träffa sina pappor
Jag har haft femton av samhället tvångsomhändertagna barn, och jag har ännu inte hittat något skäl varför man skulle stänga ute en förälder.

Sitter en förälder i fängelse kan man åka dit på besöksdagen. Om en förälder krökar mycket kan man ha nykterhet som krav, och man kan se till att en vuxen är med – men stänga av föräldrar rakt av är att våldta barnet. Stänger man av en pappa har man våldtagit 50% av barnet, och stänger man av en mamma så våldtar man den andra halvan.

”Mina” pojkar brukar säga just det; det bästa med mig var att jag inte stal deras familj ifrån dem och aktivt hindrade att det fortsatte om någon annan hade startat det. De är mellan 45-52 år nu och föräldrar själva och i vissa fall även mor-farföräldrar.

Det här står enbart för att vi har 200 000 galna kvinnor i landet
– Det kan stämma rätt bra det.

Läs mer om papporna * Hans långa kamp…