Curlingbarnen som blir omöjliga på arbetsmarknaden

Här har vi nu ännu ett exempel nedan på text där ordet ”föräldrar” saknas
Några få svenskar reagerar över slakten på föräldrarna som har pågått under hela min levnad, och vars mest uttalade handling är då staten går in och omhändertar barn på mycket lösa boliner.

Jag har haft ett sådant fosterbarn som kom att vara hos mig ett halvår eller år
Den tid det tog för mig att lugna ner en rasande mamma som fick sitt barn omhändertaget då flickan var två år, och jag skrev hem henne då hon var tolv.

We are all very worried by the situation in Sweden with regard to the family. We are doing our best to establish contacts with other countries where a similar trend, against the private family and in favour of the state-controlled family, seems to be developing. I want to tell you about it.
Läs mer

Henrikson får frågan vilka de viktigaste utmaningarna är, och svarar:
– Lönebildningen är viktig. Även om vi har 25-30 procents ungdomsarbetslöshet finns ingen press nedåt på ingångslönerna för ungdomar som bor hemma. Ett annat problem är att en så stor andel av ungdomarna har icke kognitiva färdigheter, dålig uthållighet, låg motivation.

Trots att vi har så många som inte har jobb, så måste vi ta in människor från utlandet för att plocka bär enligt avtalsenlig lön. Likaså inom äldreomsorg. Unga borde kunna arbeta där, men då säger vi att de har fel utbildning, men det handlar snarare om icke kognitiva färdigheter. Man har inte fått den daning som man skulle behöva i skolsystemet för att kunna fungera där.

Skolan har alltså missat att fostra barnen… svenska statens barn.

Se programmet med Henriksson (Agenda) här.