Dömd av sina likar

Domstolscheferna vill offra rättssäkerheten
Nämndemännens stora värde är enligt min mening att juristdomaren i varje mål skall förklara för dem vad lagen innebär och hur den skall tillämpas. Om nämndemännen förstått och instämmer i juristdomarens ståndpunkt har man uppnått målet att rättskipningen är förståelig för vanliga kloka medborgare. Jag tror att juristdomarna med fördel bör gå igenom denna pedagogiska skärseld och att medborgarna tjänar på saken. Om inte juristdomaren i kammarrätten kan förklara sina invecklade frågor om pension och sjukförsäkring för en nämndeman är det illa ställt med både lag och rätt. Nämndemän skulle också göra stor nytta även i Högsta domstolen. Läs mer

Sweden: Fascism in slow motion
The ”folkhemmet” (people’s home) gradually became a version of the Fascist ”corporate State”
Läs mer

Malin
Malin är en f.d. skrivskolelev till Lena Holfve, och som vikarierar ofta i bloggen sommaren 2012 då Lena är sjuk.