Sensationssökarenzymet

”Det som förenar de som begår brott är att de är män, har dålig utbildning och är socialt och ekonomiskt svaga.” Det är vad staten och Baghdad-BRÅ alltid hävdar, och i nästa andetag vägrar de uppge ifrån vilka länder (fattiga) brottslingar kommer. De försvårar forskning och vettigt idékläckande.

Jag har aldrig trott på socialsnacket som mest håller igång en massa socialtanter
Redan Strindberg varnade för att ”arbeta i människor” och vi är väl ensamma om det också i hela världen? Dagis, som vill styra hemmen. Föräldrar ska göras svaga, och socialtjänsten tittar ut och in, främst hos fattiga, med sin utpräglade socialfascism.

Mitt ställningstagande beror på att jag är uppväxt med alla samhällsklasser, och jag vet att alla uppvisar t.ex. alkoholism. Man blir inte alkoholist av att vara fattig. Man blir fattig av att vara alkoholist eller, för all del, knarkare. Jag vet att alla klasser har brottslingar men de väljer lite olika brott. Vi tror så gärna att sådant som alkoholism finns mest i arbetarklassen för att den är större, och bara därför har vi satt likhetstecken mellan fattigdom och alkoholism. Varje klass har sitt helvete att bära, och samtliga har sina fördelar. Samtliga kan ägna sig åt barnmisshandel, och det om något är farligt.

Brottsförebyggande rådet, rapporten ”Brott bland svenskar och invandrare”
2005 släppte Baghdad-BRÅ lite info vilket gör att man kan misstänka att de har statistik men gömmer den.
Den visar att invandrarnas generella överrepresentation när det gäller registrerad brottslighet ligger på lite över hundra procent. För grövre brott, exempelvis mord, dråp, misshandel mot obekanta och våldtäkt, är siffran 300-400 procent. Läs mer.

Det är inte de rika, lugna eller trygga som flyr hit
Det är nog snarare de modiga och driftiga. Om du läser här ser du att vi har bra reda på vilka svenska medborgare det är som har begått brott utanför det egna hemmets lugna, och bevakande, lilla vrå. I början av ett missbruk ingår geografisk flykt som ett av symtomen strax innan familjen lämnas helt, fysiskt och/eller psykologiskt. Förr drog man från Stockholm till Trosa och numera drar man kanske till Thailand?

Om man inte forskar – inte vill veta – kan man aldrig lösa något
Det finns ett förakt mot kunskap i Sverige som omhuldas av vänstern, och som jag avskyr, rakt av. Det är imbecillt att tro att man vet allt och att inget förändras. Ponera att det bara handlar om gener, och att vi i framtiden kan vaccinera folk för att bli av med alla övergrepp … Då försenar man den utvecklingen genom att vägra att tala om problemet, och snudd på förbjuda samtal.

Jag är helt säker på att arv har betydelse
Nu börjar forskare nosa åt det hållet: Dels en genetisk riskfaktor, nämligen den gen som styr halten av enzymet Monamine Oxidase A (som i sin tur påverkar mängden av olika signalsubstanser i hjärnan, bland annat serotonin). Läs mer.

MAO kallas ibland för sensationssökarenzymet
Låg aktivitet = du behöver mycket spänning – fallskärmshopp eller brott – för att må bra. Hög aktivitet = en charterresa är tillräckligt mycket äventyr. Och allt styrs av genetiken.

– Vid Maria Ungdom går vi längre och undersöker fler gener, till exempel för stresstålighet och alkoholism. Vi kartlägger gener och sociala förhållanden hos ungdomar vid Maria ungdom – och även hos deras syskon och föräldrar, säger Kent Nilsson. Läs mer.

Kan det vara så enkelt?
Vi kallar dem ofta för ”äventyrare” och det kanske är så enkelt? Svenska äventyrare åker till Thailand, och andra länders ”äventyrare” åker till oss och det som förenar dem kan vara låg aktivitet av MAO. Det var inte spännande att gå i skolan. Det är väl inte heller spännande att jobba? Det är spännande att begå brott. Det är spännande att vara Hitler, som gick på amfetamin, och Stalin, som var son till en alkoholiserad skomakare, eller knarkande Kennedy! Spännande!

Vaccin är på väg?
Vad jag vet är man i USA rätt långt komna i att få fram ett vaccin mot alkoholism. Forskning pågår alltså. Det säger sig självt att genforskningen kommer att knäcka mycket. Vi är bara i början av den ännu. Blir vi av med alkoholismen och narkomanin är vi av med 90% av alla våldsbrott, och väldigt många egendomsbrott, tror jag.

Många forskare är idag överens om att genetiska förutsättningar i kombination med kända riskfaktorer som exempelvis låg verbal intelligens, utagerande beteende, missbruksproblem och antisociala vänner, är goda prediktorer för att förutsäga om en person kommer att hamna i kriminalitet. Men hur mycket dessa riskfaktorer egentligen förklarar har ifrågasatts av de amerikanska forskarna Robert J Sampson och John H Loeb. Läs mer.

Dessa brott, i filmen nedan utförda av ett sargat alkoholistbarn vid namn Stalin, vill de rödgröna nu ”glömma” istället för att bidra till att forska hur hjärnan ser ut på folk som spårar ur. Förnekelse och tigande kan aldrig vara lösningen på någonting. Stalin var inte socialt och ekonomiskt svag. Det var inte Hitler heller.