En läsare vill

Emigrera, flytta utomlands, följ Lena Holfves blogg emigrera.com

En läsare skriver:

Lyssna på denne herren, han är friare än majoriteten av svenskarna.
Och då är han endera sjuk eller hög som en telefonstolpe.