Naiv dam talar ut

0″ />EU måste ta brister i medborgarnas fri- och rättigheter i medlemsstaterna på mycket större allvar menar Birgitta Ohlsson, EU- och demokratiminister.

Birgitta Ohlsson (FP), EU- och demokratiminister, framträdde vid ett lunchmöte arrangerat av tankesmedjan Frivärld på onsdagen och varnade för utvecklingen av bristande respekt för fri- och rättigheter i EU. Till sitt stöd använde hon tidningen The Economists demokratiindex.

– Det är oroande att 19 av EU:s 27 medlemsstater hamnar på en sämre plats 2010 än vad de gjorde 2006, sade ministern. Läs mer

The NAZIS and FASCISTS who founded the THE EU and their influence today