Vi backar bandet för att förstå nutiden

Slaveriets världshistoria

Afrika
Sedan medeltiden har femtio miljoner afrikaner förslavats. I huvudsak av islamska erövrare och deras stater. Först de europeiska bosättare satte stopp för denna brutala handling. Den tyske historikern Egon Flaig pratar om ”humanitär kolonialism”.

Medeltiden var inte så mörk som det gärna påstås: för tusen år var de territorier i väst och nord om alperna de enda territoriet i världen som var fria från slaveri.

Adelns mark odlades av bönder, som i olika grad var beroende och ofria. I stället för slaveri fanns livegenskap. Annars tillhörde de livegna samhället och drog sig fram på den nedersta stegen av den hyrarkiska sociala stegen, en halvvägs mänsklig tillvaro.

Ingen fick sälja dem eller släpa bort dem
När normanderna erövrade England 1066 kvävdes resterna av slaveriet omedelbart.

I ”saxspegeln” den tyska medeltidens lagverk, förkastades livegenskapen och slaveriet totalt. Läs mer

The Money Masters