Evolutionens joker

Indigobarnen
Vi vet att det nu föds barn, så kallade indigobarn, som har en IQ runt 160-170, och helt andra gener än vi.
Evolutionens joker?

De lär få slag sina första tjugo levnadsår men sen…