Unga kvinnor mår allt sämre


Läs gärna rapporten Unga kvinnor mår dåligt. Folk med politiskt korrekta åsikter försöker förklara varför. Tidningen PS tycker att det är tråkigt:

”Tråkig [sic!] fakta om unga kvinnor”
– Äter mer psykofarmaka än andra grupper
– Allt fler får psykiatrisk slutenvård
– Antalet självmord ökar
– Allt fler vårdas på sjukhus för alkoholförgiftning
– Undervikt är vanligast i den här gruppen
– Röker dubbelt så ofta som killarna
– Ringer mest av alla till Bris för att tala om psykisk ohälsa
– Allt fler sjukskriver sig för stress eller depression
– Den psykiska ohälsan ökar

SKTF har också noterat det medan Aftonbladet frågar runt lite bland tjejer.

I inlägget nedan har jag redovisat att vi far mycket illa av p-piller. De får oss att alltid välja fel partners, och äter man p-piller och dricker alkohol förvärras konsekvenserna av pillren. Vi ska senare i bloggen leta rätt på fler orsaker. Nu ska vi tillsammans utreda hur det ser ut runt spriten.

Så här står det i rapporten:
Antalet kvinnor som avled av alkoholorsakad leversjukdom ökade med 83 procent mellan 1997 och 2007, Kvinnor, unga som gamla, dricker mycket, mycket mer nu. Vi dricker som män, och allt går ut på att vi ska bli som män.

Det kommer aldrig att lyckas eftersom vi inte är män
Vi måste börja ta reda på vad det innebär att vara kvinna! Gudrun Schyman och hennes patruller har tjatat i många år nu om att vi och männen är lika, men det är en ren lögn, och det faktum att många kvinnor tror på den propagandan innebär i sig att unga kvinnor mår illa.

Vi ska nu studera tillsammans vad som skiljer oss ifrån männen när det gäller sprit:
Kvinnor har ofta en lägre självkänsla och upplever större hjälplöshet inför sina problem. Det skickas ut två helt olika signaler!
– Flickor ska minsann inte dricka, det kan de visst det!
Budskapet blir förvirrande och ger en i högre grad psykiatrisk comorbiditet (personlighetsstörning) såsom depressions- och ångesttillstånd.

Det är mycket vanligare bland män än kvinnor att dricka för berusningens skull. Kvinnor dricker oftast för att lindra sorg och döva smärta. Tidiga personlighetsstörningar, framförallt borderlineproblematik, får lättare att bryta ut. Kvinnor använder mer psykofarmaka och analgetika, ofta i överdos, än vad män gör.

Kvinnor har ofta en svår social situation med missbrukande partner och en traumatisk bakgrund av misshandel, sexuella övergrepp, incest. Den drickande kvinnan blir mycket lätt brottsoffer.

Kvinnors drickande är oftast mindre dramatiskt, sker hemma i ensamhet och utan påtagliga beteendeförändringar som kan
ses hos män. Männen är inblandade i slagsmål, häftiga rattfyllerikörningar o.s.v. Unga mammor utvecklar ofta ritualer, exempelvis att de börjar dricka vid ett visst klockslag varje dag. 21.00 när barnen har nattats ska/kan hon börja dricka.

Kvinnor vidmakthåller ett socialt acceptabelt drickande tillsammans med andra för att ensamdrickandet ses som okontrollerat, icke styrbart och förnedrande. Kvinnorna dras ut på krogarna. Män växlar betydligt oftare mellan perioder av nykterhet och perioder av hårt drickande och har inga problem att kolka ensamma.

Sociala konsekvenser, t.ex. fylleri, rattonykterhet och slagsmål ser vi vanligen bland män. För kvinnor ligger konsekvenserna framför allt på det känslomässiga planet. Alkoholism leder till slutligen till självmord om du inte redan har brutit nacken i en trappa.

Kvinnor som dricker har oskyddat sex med många män och drar på sig könssjukdomar och oönskade graviditeter som leder till aborter, och såväl sexet som sjukdomarna och aborterna sliter på psyket.

Kvinnor hindras inte så sällan av sin omgivning att gå in i en behandling, inte minst av partnern men även av soc, medan den manlige missbrukaren brukar uppmuntras att söka hjälp.

Den manlige alkoholisten har inte sällan en stöttande och/eller krävande kvinna bakom sig medan den kvinnliga alkoholisten ofta har en missbrukande man med destruktivt inflytande i bakgrunden. Han vill inte att hon ska sluta.

Det som är mycket anmärkningsvärt gällande Schyman är att hon påstår sig vara nykter alkoholist samt att hon offentligt har uppgett att hon har gått en behandling för denna sin alkoholism. Trots (!) denna behandling/utbildning har hon aldrig, som jag vet om, meddelat kvinnor att de är allt annat än jämställda med eller jämlika män avseende sprit! Hon har haft många gyllene mediemöjligheter att rädda liv. Jag upplever att hon skiter fullständigt i er unga kvinnor. Hon ska veta, att om du delar en flaska vin med en man så har han druckit sina två glas medan du egentligen har druckit fyra – du får i princip dubbel effekt.

Tiger hon om det för att det går emot hennes teser om jämlikhet?
Hon talar även ofta om mäns tillkortakommanden, och man hör direkt att hon talar uteslutande om aktiva manliga alkoholister. Även det ska hon veta. Hon ska veta att minst 8 av 10 våldsbrott utförs av folk som är berusade. Det har inget med män att göra. Det är en ren alkoholfråga.

Män kärar inte ner sig i idioter lika lätt
Här har du en idiotkarl som sjunger att han är full och trillar omkull för kärlekens skull …
– Har du hört något så dumt förr? Korkat! Gå inte på dem! De får nyktra till.

Du gör som du vill med ditt liv men plugga och sätt dig in i ämnet innan du fattar beslut. Kunskap är makt.
Dina ofödda barn vill ha ett ord med i laget också, här.

Women with alcohol problems seeking treatment * Kvinnor som dricker får inga män * Fakta om skillnaden mellan män och kvinnor * Dålig kunskap om kvinnors drickande * Kvinnor och sprit – historiskt perspektiv * Fler kvinnor söker hjälp *