LO-folk börjar sätta emot

LO-talesmän anser nånstans att det finns en risk att EU blir en ren diktatur, och det skiljer sig ifrån bloggens uppfattning som är den att EU redan är det, och har alltid varit det.

Prata på
Makthavarna inom EU kommer inte att avsätta sig själva och facket kommer att försvagas om det inte radikalt byter kurs, och ägnar sig t.ex. åt denna viktiga fråga brett och över hela Europa.

Det är min förhoppning att du tipsar vänner och bekanta om bloggen, och att den sen används som startskott för era egna funderingar inte minst om EU.

Jag har sett uppgifter som går ut på att om man är emot, eller ens ifrågasätter EU, är man såväl extremist som rasist. Vi får väl hälsa LO:s folk välkomna i klubben:

Att tvinga fram önskad politik slår tillbaka
Eurosamarbetet håller på att reformeras i grunden, med långtgående konsekvenser för det folkliga inflytandet. Men den demokratiska debatten i medlemsstaterna har i det närmaste varit obefintlig, skriver Claes-Mikael Jonsson och Johan Danielsson, LO. Läs mer

Malin
Malin är en f.d. skrivskolelev till Lena Holfve, och som vikarierar ofta i bloggen sommaren 2012 då Lena är sjuk.