En läsare om finanssystemet

Del 1 hittar du här om du missat den samt del 2 här.

Läsaren skriver:

Detta är den mest kärnfulla beskrivning av det globala finansiella systemet jag stött på,
och jag har läst, läst och läst på hobbynivå sedan 2004: