Psykopater

Svar till denna läsare: Tack för detta bidrag! Bloggen har en hel del texter om psykopater, och de har en egen tagg; psykopater.

Hej Lena, om det är något viktigt jag vill förmedla till andra, så är det att lära sig vad en psykopat är, deras beteende, hur de fungerar, resonerar och agerar. Man kan råka väldigt illa ut så det gäller att upptäcka dem i tid, innan de hinner ställa till med skada.

Du skriver mycket om krig, banksystemet, kriminalitet och droger. Tror inte du har berört psykopater under den tid jag gästat din blogg. Det är jätteviktigt att förstå varför en del människor kan vara så respektlösa och visa sån antpati mot andra – det är troligtvis så att många av dem är psykopater.

Det finns generellt två typer av psykopater: de mindre intelligenta som ofta blir kriminella, stjäl, missbrukar droger och åker fast. Sedan finns den intelligente psykopaten som också ibland kan vara kriminell men mer sofistikerat, men som har högre förmåga att manipulerar, som hamnar på höga position vilket de utnyttjar för egen vinning – men han avslöjas aldrig eller åker fast. Det är han alltför smart för.

Min bror är psykopat. Det tog mig många, många år innan jag kunde komma på vad det var för ”fel” på honom. För mig var han ju normal, det är ju min bror som jag känt i hela mitt liv.
Efter att ha insett att nu var måttet rågat, så en dag så bestämde jag mig för att verkligen konfrontera honom med en av alla dessa konstiga ursäkter/historier han levererat mig. Och då tog det hus i helsike!

Jag anade att han hade nån typ av ”störning” så jag googlade en del på Borderline. Det stämde ej in till 100% så det kunde jag avfärda. Men så hamnade jag på Wikipedia ”and here is when the creepy gets creepy”:

”Psykopater är som ”Mänskliga rovdjur som använder charm, manipulation, provokation och våld för att kontrollera andra och tillfredsställa sina egna själviska behov. Med en brist på samvete och medkänsla för andra, tar de kallblodigt vad de vill ha och gör som de själva vill, och bryter mot sociala normer och förväntningar utan den minsta skymt av skuld- eller ångerkänslor”.
Psykopatens karaktär är i allmänhet mycket manipulativ. Eftersom psykologiska egenskaper är abstrakta kan det vara mycket svårt att iaktta, förstå och klarlägga tillståndet. Det går inte, eller är åtminstone mycket svårt, att bota psykopati. Vissa ser det som jämförbart med att en person som föds färgblind inte kan botas och lära sig ase färgerna han är blind för. Däremot kan han lära sig att hantera sin färgblindhet så att hans vardag fungerar utan att hälsan påverkas. Psykopater kan på motsvarande vis lära sig att andra människor har känslor och uppfattningar, som han måste ta hänsyn till för att han inte själv ska råka illa ut och för att hans eget liv ska fungera mer glädjefullt och harmoniskt.
De psykopater som inte kan hantera sin personlighetsstörning, kan vara mycket farliga för sina medmänniskor och samhället, utöver den tragik deras eget liv ofta är förknippat med. Psykopater kan klara att i arbetslivet följa normer, regler och lagar åtminstone på ett ytligt plan. Ofta är dock psykopatisk personlighetsstörning förknippat med normlöshet, oförmågan att behålla en anställning och inblandning i konflikter på arbetsplatsen. Missbruk och kriminalitet är vanligt, detta delvis beroende på att en av de dominerande särdragen för en psykopat är brist på impulskontroll.

Familjelivet kan vara en etablerad katastrof med partners som fallit för charmen, skrivit alla sina ägodelar på den store charmören och lever mer eller mindre i daglig skräck för nya hot eller utövat våld. Psykopatitillståndet finns i alla socialgrupper – även i samhällets toppskikt. En svensk dokumentär om psykopater i arbetslivet kom fram till ”En del psykopater blir extremt framgångsrika chefer eller företagsledare. Med charm, karisma, kyla och en manipulativ förmåga tar de sig fram i de flesta situationer. Skarpsynta människor kan uppleva att psykopaten beter sig som om han/hon spelade en roll och ”läste upp” bestämda repliker”.

”Psykopati (från grekiska psyche ”själ”, ”liv” och pathos ”lidande”) är en personlighetsstörning som karaktäriseras av en brist eller total avsaknad av grundläggande sociala färdigheter och känslor som medkänsla och empati. Personer som lider av psykopati är utpräglat egoistiska.” Källa

Innan jag konfronterade honom så hade köpte jag boken ”Lär känna din psykopat”. Den förklarar att det finns olika typer av psykopater och swisch så kom jag till insikt vad det var för ”fel” med vår dominanta ordförande i bostadsrättsföreingen. Narcisist. Och det är väl här som ämnet psykopati börjar bli tabubelagt, när man på egen hand kan ”sjukdomsdefiniera” en annans persons mentala funktion.
Det finns som säger att vi måste utbilda människor redan i skolan om psykopater, så vi förhindrar att de skadar andra. Men vad med den som ”upptäcks” sakna djupare känsloliv och har svårt att visa på ånger eller samvete? Är inte det som att klassificera bögar och homosexuellt avvikande?

I gamla tider sägs det att psykopater sänktes i mossor, knuffades över stup, när ingen såg på. Liknande historier finns bland hela jordens befolkningen. sägs att t o m bibeln varnar för psykopater som får en hög maktställning. För de är svåra att upptäcka och kan ge en oerhörd skada för folket.
”Känslokyla är psykopatens signum” (SvD)

I alla fall, jag ville en gång för alla få svart på vitt om min bror verkligen var psykopat. Så jag triggade igång ett händelseförlopp där jag kallade honom för lögnare (jag hade kollat upp fakta så jag visste att han ljög om varför han alltid uppvisade Dolt Nummer. En petitess men under många så skyllde han på än det ena och än det andra. Som att hans mobil ställde om sig själv. Och det bör man veta, det är ofta väldig svårt att finna bevis och sedan avslöja en psykopat, så man får ta det halmstrå som dyker upp).
Så jag presenterade bevis, först ett för att sedan invänta hans reaktion och svar. Sedan leverade jag bevis nummer två, inväntade nästa typ av reaktion och svar, sedan bevis nummer tre, tills han var inmålad i ett hörn och trängd.

Han svarade med en arsenal som jag visste att psykopaten satt inne med; ofta går de till attack, vill göra det obekvämt för dig, få dig att tvivla, spelar an på ditt känsloregister. De vill träffas och diskutera t o m småsaker bara för att kunna läsa av dig, trycka ner dig och göra situationen olustig – bara för att du ska lägga av och snoka eller ifrågasätta honom. Det slutade med att han kallade mig ”din sjuka djävul”, för att sedan försöka låtsas som konfronationen aldrig ägt rum. Ett erkännande kom aldrig trots att andra kunde verifiera mitt påstående, vilket gjorde det klart för mig att min bror aldrig kommer berätta sanningar, ej heller erkänna dem. Ett faktum övriga familjemedlemmar kommit till insikt om också.

En psykopat saknar eller har svårigheter att känna sympati, empati, ånger eller samvete. Min bror oroar sig sällan för något. Han ångrade aldrig något han sagt eller gjort. Det som en annan hade grubblat över eller bett om ursäkt för nästa dag, det var som bortblåst i hans liv (en psykopat ägnar bara tid åt något som kan ge honom något tillbaka, för egen vinning. Han ödslar sällan eller aldrig tid på aktiviteter, eller på personer, som inte ger nån form av utdelning eller egen vinning. Bygga känslomässiga relationer inbegrips ej).

Han är ingen livsnjutare, har svårt att sitta still, ge uppmärksamhet till andra och bara umgås, det var som om han var tvungen att fylla sitt känslotomma liv med innehåll, som dock ej innefattade känsloupplevelser.
Känslolivet var flackt – det var aldrig tal om några djupare känslor.
Han kunde ofta bli upprörd mot dig, du fick dig en läxlektion, ofta med ord som visste var de satt.

Och han hamnade i ständiga konflikter och nära personer undvek honom för alltid. Ringde han var det ofta nåt som hänt i en relation, han berättade sin version, precis som om han ville övertyga mig om att han hade rätt. Jag kunde lägga ifrån mig telefonen i flera minuter och han upptäckte aldrig att jag inte lyssnade. Det var monolog och det var manipulation om vad jag skulle tycka, veta, känna, tro.

Det var flera vårdnadstvister med hans barn. Han la ner oerhörd mycket tid på att vinna rättegångar, vilka han också vann. Han manipulerade barnen (bekräftat då ena barnet nu är vuxet och berättat och t o m vittnat emot sin pappa i domstol. Jag undrar om de som sitter i domstolarna går kurs i psykopati för jag ör övertygade att psykopater är kraftigt överrepresenterade gällande medverkan som åtalare eller åtalad i rättegångar.)
Alla vårdnadstvister har varit en tragedi för samtliga inblandade i familjen. Men den uppfattningen delar inte min bror.

Här skriver jag ned mina erfarenheter, för att få andra att förstå och bli varse.
Själv har jag förstått mer och mer varför vissa människor agerar i sådan avsaknad av empati, som de gör. Men framför allt så är jag mer observant med vem man ska se upp med, och när man bör höja ett varningens finger.

Även fått insikt om vilka historiska figurer som agerade som psykopater, men också vilka som lever i vår nutid. Att Obama ej tydligt uppvisar ånger eller självrannsakan, utan istället ger ett rätt självsäkert intryck, är för mig ett tecken. Hur kan man leverera ett Yes we can (manipulation) för att sedan fortsätta som vanligt och dessutom vilja ställa upp för ett andra mandat? (utan ånger eller samvete)

Sätter punkt för mitt inlägg, med en avslutande film, vilket är det egentliga syftet med att förklara och introducera psykpater och psykopati.
Enligt mig en viktig filmsnutt som delger tittarna vad en psykopat är och var du kan finna dem, hur de påverkar den verklighet vi lever i och hur den påverkar oss alla.

Intervju från Occupy Wall Street: