En tyst minut för Björkman som dog

Björkman är inte den ende som SKV-maffian har mördat
Det måste bli ett slut på deras underjordiska verksamhet! De är samhällsfarliga, och krossar friska bolag och människor som aldrig har gjort något fel eller olagligt.

Dog av trycket – friad i rätten
Han stod på toppen av det svenska näringslivet och hans fall blev stort.

Finansmannen Johan Björkman greps under uppseendeväckande former av polisen, misstänkt för ekobrott.

Han tvingades löpa gatlopp i medierna, dog av en hjärtattack innan utredningen var klar – och är nu friad från alla misstankar.
– Källkritiken brast, vi i media måste vara skeptiska till uppgifter från polis och åklagare, säger Jon Åsberg, chefredaktör på Affärsvärlden.

Läs mer

Media dödade Björkman

Så här sa CNN när Ingmar Bergman hade dött:
“Bergman also waged a fight against real-life tormentors: Sweden’s powerful tax authorities.

In 1976, during a rehearsal at the Royal Dramatic Theater, police came to take Bergman away for interrogation about tax evasion. The director, who had left all finances to be handled by a lawyer, was questioned for hours while his home was searched.

When released, he was forbidden to leave the country. […] The experience made him go into voluntary exile in Germany, to the embarrassment of the Swedish authorities. After nine years, he returned to Stockholm, his longtime base.”

Artikel 9
Ingen får godtyckligt anhållas, hållas fängslad eller landsförvisas.

Artikel 10
Var och en är på samma villkor berättigad till en rättvis och offentlig förhandling vid en oberoende och opartisk domstol vid prövningen av hans eller hennes rättigheter och skyldigheter och av varje anklagelse om brott mot honom eller henne.

Artikel 11
1. Var och en som är anklagad för brott har rätt att betraktas som oskyldig till dess att hans eller hennes skuld lagligen har fastställts vid en offentlig rättegång, där personen åtnjuter alla rättssäkerhetsgarantier som behövs för hans eller hennes försvar.

2. Ingen får fällas till ansvar för en gärning eller underlåtenhet som inte utgjorde ett brott enligt nationell eller internationell lag vid den tidpunkt då den begicks. Det får inte heller utmätas strängare straff än vad som var tillämpligt vid den tidpunkt brottet begicks.

Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

Utredning av SKV:s verksamhet * Myndigheter förföljer företagare * SKV förföljer invandrarföretagarna * Björkman som dog vann mot SKV efter sin död * Skatteverket ville krossa mig * Skatteverket borde be mig om ursäkt * Jonas Gardell ber om en regering som ändrar SKV:s attityder * Bankrättsföreningen om saken * Hallandsposten om saken * Vänstern inom SKV förföljer företagare * Skattmas sedan 35 år berättar hur de gör då de krossar friska bolag * Teknik-Magasinets grundare har ilsknat till * JO kritisk mot att det tar så lång tid * Skatteverket brister i rättssäkerhet (pdf) * En miljon jobb har lämnat landet på 20 år * Vi har snart bara enmansbolag kvar här och de lär inte anställa