Från välfärdsstat till fattigsverige

För 20 år sedan var 10% av de svenska storföretagen utlandsägda.
För 10 år sedan var 43% av de svenska storföretagen utlandsägda.
För 2 år sedan var sammanlagt 13,500 svenska företag utlandsägda.

Sverige är en filialekonomi
Idag är ca 500 stora (av ca 900) svenska företag är helt inordnade i strukturer styrda utifrån. Problemet är att filialekonomier lätt hamnar i andradivisionen. De får en avsevärt mindre andel av sådant som handlar om att styra och utveckla verksamheter. De stora förädlingsvärdena och de riktigt välbetalda jobben hamnar någon annanstans.

Schweiziska ingenjörer och bankmän har spelat framträdande roller i världsekonomin sedan efterkrigstiden. Det har inte de svenska, trots att det faktiskt finns fler svenskar än schweizare. Till skillnad från Sverige har Schweiz har inga naturtillgångar, d.v.s. ingen malm och dylikt.

Schweiz har Europas högsta levnadsstandard och sociala skyddsnät. Schweiziska turister upplever allt som billigt utomlands. För fyrtio år sedan tävlade Sverige med Schweiz om att vara ledande i Europa.

De som var kritiskt inställda till den svenska politikens vägval såg redan då hur näringslivsbasen blev för smal och för storföretagsberoende. Nu har de värsta farhågorna besannats.

De flesta stora har flyttat från Sverige. Den kvarvarande företagarkadern är för liten och finansiellt svag, det finansiella systemet för tjänstemannastyrt och de stora företagen, som har tyngdpunkten utanför landet, är extremt känsliga för det skatteuttag som verksamheten i Sverige har.

Växelkurs 1970 (januari)
1,00 Schweizerfranc = 1,20 kronor (Källa: Riksbanken)

Växelkurs 2011-12-22
1,00 Schweizerfranc = 7,36 kronor (Källa: SIX Telekurs/SVT)

Fördelning av BNP i jämförelse (senast tillgängliga statistik). Den offentliga sektorn ingår i service.

Sverige
Industri 25%
Jordbruk 2%
Service 73% (Därav Finans 4% och Turism 3%)
Statsskuld/BNP 38%
BNP/invånare SEK 327,000
Skattetryck 45,8%

Schweiz
Industri 27%
Jordbruk 1%
Service 72% (Därav Finans 10% och Turism 6%)
Statsskuld/BNP 23%
BNP/invånare SEK 460,000
Skattetryck 29,8%

Skattetryck = den del av bruttonationalprodukten som är skatt
Genomsnitt för OECD är 33,8% och i USA 24,8%

I en globaliserad värld har Sverige inte i längden råd att ligga 12% över OECD genomsnittet om vi ska ha några jobb kvar. Det hjälper inte heller att medelåldern är 28 år när en svensk kommer in på arbetsmarknaden och lämnar den ca 30 år senare.

Ett urval före detta svenska storföretag
ABB Schweiz
AGA Gas Tyskland
Astra Zeneca Storbritannien
Bahco Verktyg USA
Elgiganten Norge
ESAB Storbritannien
IKEA Nederländerna
Pharmacia USA
Scania Tyskland
Stora Enzo Finland
Swebus Nederländerna
Tetra Laval Schweiz
Volvo PV Kina