Varsågod, praoa som jordgubbsodlare i 10 minuter

Tidigare publicerat av Lena Holfve:

Ett första steg mot en svensk bärextraktindustri tas nu av industriforskningsinstitutet, SIK som nästa år hoppas kunna starta en pilotfabrik. I Asien är hälsoprodukter med bärextrakt redan en miljardindustri. Läs mer.

”Hynboholms jordgubbsodling tackar för sig”
Efter 40 somrar av bärplockande besökare känner ägaren Britta Carlsson att lite ledighet är på sin plats. Läs mer.

Du kanske lyckas bättre?
Du kan alltid annonsera som killen här: Det är svårt att få tag i morgonpigga, viljestarka människor som inte är rädda för att ta i när det ösregnar. Det vet Ingemar Brandts och därför är han ute i god tid, står det i annonsen.

Britta behöver säkert vila – men hon har inte kunnat sälja odlingen
Eller ens kunnat hyra ut den … Jag känner två odlare som har klappat igen. Dels går det inte att få plockare, dels är väl också den branschen helt nedtyngd av ett ton regler per jordgubbe.

Du kan väl praoa som företagare i en minut?
18 § Värdeminskningsavdrag ska beräknas enligt avskrivningsplan efter en viss procentsats per år på frukt- eller bärodlingens anskaffningsvärde. Procentsatsen ska bestämmas med hänsyn till den tid odlingen anses kunna utnyttjas. Beräkningen ska göras från den tidpunkt då odlingen färdigställs. Lag (2007:1419).

Du råkar illa ut om du inte fattar, glöm inte det!
Alltid, alltid hot om frihetsberövande, böter, upptaxeringar – stämd, ruinerad, parkbänken.

När du är klar med din avskrivningsplan kan du gå igenom posten
Riksdagen har beslutat att egenavgifterna för enskilda näringsidkare och delägare i handelsföretag sänks med 5 procentenheter. Dock högst 10.000 kr per år.

Syftet är att göra det mer attraktivt att starta eget.
För att företagaren ska få lägre egenavgift måste beräkningsunderlaget för egenavgifterna överstiga 40 000 kronor. Han eller hon måste också ha fyllt 26 men inte 65 år vid årets ingång. Dessutom måste sänkningen av avgifterna uppfylla villkoren enligt EU:s regelverk för stöd av mindre betydelse. Det innebär bl.a. att ett och samma företag under en treårsperiod inte får beviljas stöd över en viss nivå. Vid bestämmande av om den maximala stödnivån uppnåtts tas hänsyn till samtliga de stöd av mindre betydelse (dvs. inklusive nedsättningen) som en näringsidkare har beviljats. För jordbruks- och fiskesektorn finns dessutom s.k. nationella tak, som inte får överskridas… För att egenavgifterna skall sänkas måste näringsidkaren ansöka om det i inkomstdeklarationen.

I deklarationen måste även, i förekommande fall, uppgifter lämnas om andra stöd av mindre betydelse som näringsidkaren fått under beskattningsåret och de två föregående beskattningsåren. Den som begär sänkning av egenavgifterna måste även lämna de övriga uppgifter som Skatteverket bedömer vara nödvändiga. (20 blanketter? I ett normalt land hade man sänkt avgiften med 10 000:- för alla och utan ansökan. Nu ska en miljon människor fylla i många, många blanketter som ska granskas …)

Är du klar med posten och har fattat vad som gäller?
Du råkar illa ut om du inte fattar, glöm inte det! Innan du går ut och vattnar dina jordgubbar kan du slita lite med momsblanketten! Det finns forum du kan vända dig till, här. Du kan åka i fängelse om du gör fel, glöm inte det!

Besök doktorn, det gör vi andra!
Stress är en instinktiv försvarsreaktion som alltid har funnits hos människan. Den kan liknas vid att kroppen slår på alarmsystemet. Om stressen blir långvarig kan kroppen ta skada. Därför är det viktigt att du tar dig tid att varva ner för att kunna återhämta dig. Kontakta din vårdcentral om du har svårt att varva ner eller om du har stressrelaterade sjukdomar.

Du åker i fängelse om du gör fel, glöm inte det!
Dessutom är det inte säkert att du får starta ett nytt bolag om det går åt skogen med dina jordgubbar! Då kan du få näringsförbud på livstid.

STOPP! Inte ut än och peta med dina jordgubbar!
Du ska på kurs hos Jordbruksverket, här. När familjen sover tar du dig igenom:

I kolumnen Noteringar står vilka växtskyddsmedel som enligt EU:s regler är tillåtna … Begränsade erfarenheter i bärodling. Tillåten i ekologisk odling … Se reglerna för bärodling

– Se så! Smäll i dig dem nu, för du får en massa böter om du inte kan dem.
– Sedan fixar du en ansökan om att få bli certifierad enligt IP Sigills regler.
– Du lär inte kunna sälja några jordgubbar utan.

Folk hatar dig numera
– Bärodling … jaha, ja, så du utnyttjar kineser du!

Välkommen i klubben!
Nu är du ett svin! En äkta svensk företagare, och du kan se fram emot 80 timmars arbetsvecka, 15 000:- i månadslön i tio år, sedan blir det bättre, inga semestrar, ett par tre stämningar – säg aldrig till en gravid att hon inte kan plocka jordgubbar i nionde månaden, för då kan du få böta 100 000:- – och sedan ska du tampas med bl.a. SKV, Miljökontoret, Arbetsmarknadsstyrelsen, brandmyndigheter o.s.v. och de anser redan innan du ens ser dem att du är kriminell – ett kriminellt svin.

– Ändå har jag inte berättat för dig vad Statistiska Centralbyrån vill att du ska göra … jämt! Det tar vi en annan gång!
– Va? Har du glömt att vattna jordgubbarna!!! Sorry, konkurs, näringsförbud, ett par hundra tusen i skulder. Skaffa dig en bra kalender nästa gång om du nu inte får näringsförbud på livstid.

Det vet du väl att man ska sköta jobbet?
– 33% ska in i löneskatt, 25% ska in i moms, 40% ska in i inkomstskatt och 26% ska in i vinstskatt.
Jobba! EU behöver dig, och tjänstemännen lever på dig och utan din produktion inga skolor.

.

>