Harm, hat och hämnd

Det är inte endast bland makthavare människor som talar om fred och frihet blir attackerade. Faktum är att går man ut och visar på samhällets våld och framhåller fred och frihet blir väldigt många människor provocerade av detta.

En människa som tycker vi skall ha ett samhälle vars fundament utgörs av fredligt samförstånd och frihet anses vara egoist. Nej man skall helt enkelt förespråka tvång, hot och våld för att vara empatisk och solidarisk. Det är vänstermänniskor och övriga kollektivisters sätt att vända på begreppen.

Svar: Nio av tio våldsbrott är drogrelaterade. Det är inte ”män som våldtar” utan missbrukare i allmänhet och nu kommer kvinnorna starkt. Det är inte ”vänstern” som misshandlar folk utan missbrukare och i vissa fall alkoholistbarn.

Vi har en statsminister, som är alkoholistbarn, och som tycker att det är helt okey om man misshandlar förmodligen alla utom moderater. Alk-barnen kan inte skilja på vad som är normalt och inte. De blir ”tvärtom”, och Sverige är ett Tvärtomland därför att de är väldigt många. Deras moral, normer och värderingar håller på att bli det ”normala”.

Aktiva missbrukare känner slutligen bara tre känslor; harm, hat och hämnd.

Bloggen påminner om att Hitler gick på amfetamin.

Kokain spårbart i avloppsvattnet i Stockholm * Kokain : drogen som fick medelklassen att börja knarka och länder att falla samman * Jag knarkade för 8000:- per dygn * Offentliga personer knarkade med mig * Läsarna behöver inte få veta att vi journalister knarkar * Knark och media * EU-politiker fick knark i present.

Reinfeldt legitimerar våld mot Sverigedemokrater

Malin
Malin är en f.d. skrivskolelev till Lena Holfve, och som vikarierar ofta i bloggen sommaren 2012 då Lena är sjuk.