U-daterad 3: IKEA, Salas folk och företagarna fungerar

fire-lagFRIVILLIGA RESURSER
OBS! Du som vill anmäla frivilliga resurser 
använd mejladressen frivilligaresurser@sala.se i första hand! Alternativt ringer du 076 725 47 95 som är ett direktnummer till Civilförsvarsförbundet i Västerfärnebo.

– Det var som djungeltelegrafen, alla dök upp.

Anna-Karin Collin fick snabbt hjälp från vänner och bekanta med att få undan sina islandshästar från hembyn utanför Norberg.

– Jag hade tio minuter på mig och fick inte med mig någonting.

Lena Udenius tvingades lämna sitt hem i Karbenning.

Det värsta tänkbara scenariot kring branden utanför Sala är att det uppstår snabba vindkastningar i olika vädersträck som ytterligare sprider elden. Men Leif Sandahl tror att det kan vara svårt att mobilisera tillräckligt med resurser och vattenmängder för att släcka branden. Den svåra torkan och den otillgängliga terrängen försvårar brandförsvarets arbete.

– Risken är stor att man vattnar utan resultat.

Alternativet, enligt Leif Sandahl, kan vara att starta så kallade motbränder. Det innebär att man försöker bränna av skog runt om branden, med 200–300 meters marginal, för att den inte ska kunna sprida sig. Läs mer

Ett tusental boende har evakuerats undan vad som beskrivs som den värsta skogsbranden i Sverige i modern tid. Ett dödsoffer har krävts. Bloggaren Milld utreder inkompetensen.

Just nu faller störtskurar över centrala Sala.
START_skogbr__nderDen värsta brandröken har tillfälligt lagt sig, enligt Vlt.

Evakueringarna av Västervåla och Ängelsberg, samt berörda områden däromkring, är nu avslutade. Samtidigt överväger ledningstaben att evakuera fler orter. Brandröken har nått över Mälaren till Eskilstuna samt upp i Värmland. Den intensiva branden har gjort att rök tagit sig högt upp i atmosfären, och spridit sig ända upp till Norrbottens inland.

SR nyheter

  • De franska planen har landat i Västerås
  • Äldreboende i Västerfärnebo evakueras i förebyggande syfte.
  • De italienska planen anländer först i morgon onsdag vid lunchtid.

568840Brandbekämpningen pågår för fullt i de norra delarna av Västmanland, men enligt räddningstjänsten har eld under dagen ”hoppat över” sjön Snyten, nordväst om Karbenning. Området ska ändå vara under kontroll.

IKEA har skänkt sängar, företagare rycker ut för att folk ska få mat, folk öppnar sina hem, skolor öppnar, och vad jag förstår tror man att det tar minst en månad att släcka branden om det inte börjar storma t.ex. för då lär Norberg, Västerås, Fagersta, Köping med flera platser slukas av elden.

Försvarsminister Karin Enström (M) och landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) är nu på plats vid branden för att informera sig om läget.

Vore bra om vi kunde få sköta resten av landets problem själva också sen för skälet till att det fungerar beror på att byråkratin hinner inte lägga sig i.

sala.se – är en ständigt uppdaterad info-kanal.

 

PRENUMERERA PÅ NYHETER
Med RSS (nyhetsflöden) kan du välja att prenumerera på alla nyheter eller en viss kategori nyheter som publiceras på sala.se.

NYHETSARKIV
Samtliga tidigare publicerade nyheter på sala.se.

Pressmeddelande angående skogsbranden

PRESSMEDDELANDE från krisledningsnämnden i Sala kommun 2014-08-05

PRESSMEDDELANDE
skogsbrand-sala-rokSala kommun 2014-08-05

Sala kommun är hårt drabbad av den pågående storbranden som nu rasat i över fem dygn. En krisledningstab är upprättad under ledning av kommunchefen. Läget är fortfarande mycket allvarligt. Branden är den största i Sverige i modern tid.

Krisledningsnämnden har sammanträtt en gång hittills. Den består av kommunens politiska ledningsutskott som sätter ramarna för den kommunala strategiska ledningen.  Ledningsansvaret för att bekämpa branden ligger numera hos länsstyrelsen. Branden har klassificerats som en riksangelägenhet.

Det innebär att den ordinarie kommunala servicen inte alltid kan upprätthållas fullt ut utan hantering av branden har högsta prioritet. Hjälp till gamla, sjuka och andra som har svårigheter klara av sin normala livsföring står givetvis i förgrunden.

SALAAktuell och auktoriserad information om branden finns på länsstyrelsen Västmanlands hemsida och facebooksida och Sala kommuns hemsida, lyssna även på P4 Västmanland. Information och frågor om branden hänvisas till Sala kommuns kontaktcenter 0224-74 70 00.

Vi är fyllda av beundran och djupt imponerade av alla som kämpar mot branden, professionella, liksom frivilliga personer och organisationer som gör ett jättejobb, alla som hör av sig med tips och omtanke, alla som skänker material, mat och dryck, upplåter sina bostäder mm samt all personal som avbrutit sin ledighet för att hjälpa till, alla som upprätthåller den vanliga verksamheten och till alla andra som gör sitt bästa för att bringa ordning i det informationskaos som stundtals kan råda. Tillsammans ska vi se till att göra det bästa vi förmår av den här fruktansvärda katastrofen.

Per-Olov Rapp (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Ulrika Spårebo (S)
1:e vice ordförande kommunstyrelsen

Carola Gunnarsson (C)
2:e vice ordförande kommunstyrelsen

 

Insamlingar till stöd för drabbade

Civilförsvarsförbundet och Svenska kyrkan har startat insamlingar till förmån för de som drabbas av branden.

Civilförsvarsförbundet har öppnat möjligheten att sätta in pengar till de drabbade och till hjälparbetarna som kämpar mot skogsbranden i Västmanland. Pengarna sätts in på Civilförsvarsförbundets 90-konton, Bankgiro 900-2874 eller PlusGiro 90 02 87-4, märk insättningen med ”Skogsbranden”

Även Svenska kyrkan har startat en insamling. Det går att swisha pengar till nummer 123 633 08 98. Kontakta kyrkoherde Karin Hammermo för mer information, tel. 070-798 05 96 eller 0224-52102.

Lena
Lena var en ytterst aktiv och samhällsengagerad författare verksam i Rabén&Sjögrenhuset mellan 1984 och 1992. Bibliografi Det händer aldrig mig (1997), Bilda Förlag Är barn allt? (1992), Rabén & Sjögren Botten upp (1989), R&S Utanför (1989), R&S Könskriget (1988), R&S Fyy 17! (1987), R&S Huddingegruppen: "-norra Europas främsta narkotikaspanare-" (1986), Pseudonym - spökskriven åt Gösta Claesson, R&S Mordet på Törnrosa (1985), R&S Ett Södermalm som gör dig varm (1984), Swedmedia Häktad på sagolika skäl (1984), R&S Älska lagom (1984), R&S Våra undulater (1981), Pseudonym: Lena Andersson, R&S Skola i fosterland : en bok om skolan (1970), Medverkande "Indoktrineringskampanjen", Gidlunds