Jag blir utstirrad

Jag har hyrt en möblerad liten lägenhet, och möter ibland grannar i detta fem-sexvåningshus, och jag säger ”Hej!” till alla och 20% ungefär svarar på tilltal, och övriga stirrar. Ändå befinner jag mig i en mellansvensk stad som jag uppfattar generellt sett som rätt frisk.

Men det svenska folket har allvarliga sociala problem, och vart tog glädjen vägen?

Stack den iväg med de 550 000 pursvenskarna som har lämnat?
I Sverige talar vi om mass-emigration när vi menar de 1,2 miljoner medborgare som lämnade landet 1840–1930 för Nordamerika, men ingen tänker på att de senaste tjugo åren har över 400 000 svenskar bosatt sig utomlands.

Det är betydligt högre emigration räknat per decennium än ”Amerikautvandringen” för hundra år sedan.

Om Amerikautvandringen har tolkats som ett underkännande av vad det svenska samhället hade att erbjuda så är det svårt att tolka dagens emigration annorlunda. Läs mer