Ett geni

Vad jag förstår är ett genis hjärna helt annorlunda än t.ex. en högbegåvads som måste sortera all information själv. Ett genis hjärna sorterar bort oväsentlighe...