Svaret är ja

Om man talar med högt skolade andliga personer säger de bestämt att vinster av mycket pengar är ett andligt straff. Första gången jag hörde det var i USA 1967, ...

Dömd av sina likar

Domstolscheferna vill offra rättssäkerheten Nämndemännens stora värde är enligt min mening att juristdomaren i varje mål skall förklara för dem vad lagen innebä...