Rädsla

Vi har haft ett fyra timmar långt samtal om manusproduktion men också talat om rädsla. Jag vet att jag skrev i en av mina böcker tidigt 80-tal att det finns bar...

Bayram

Banken stänger, nu är det Bayram med start i morgon. Nu är det party, igen… Large scale non-Turkish or non-Islamic traditions and celebrations may similar...