Perfekt storm 2013

Stater beredda att rädda banker…
Läs mer + Dystra siffror om USA:s jobbmarknad

Tidigare publicerat:
Den här mannen har jag en mycket stor respekt för:
Världsekonomin är på väg mot en perfekt storm, säger Dr. Nouriel Roubini, känd som Dr Doom för sina pessimistiska, men oftast sanna, framtidsprognoser.
– Jag förutspår inte en perfekt storm nästa år eller året därefter utan 2013, för att alla skjuter sina problem på framtiden, säger Roubini till CNBC.
Med en perfekt storm menar Roubini en kris som är så stor att den involverar alla världsekonomier.

Läs mer (SvD) * Tidigare intervju i SvD.

Bloggen har precis publicerat en finansutbildning för att vi själva ska ha de kunskaper som krävs för att kunna värdera den här typen av uttalanden. Detta för att man ska kunna fatta korrekta beslut.

Jag har under min levnad aldrig varit med om motsvarande ekonomisk turbulens i världen utan jag får luta mig mot dels vår finansutbildning och de fakta som finns runt ”Den stora depressionen” på 20-talet.

Vi har annorlunda problem idag, och dit räknar jag att vi dels har en del av befolkning som inte kan laga mat och en grupp som blir helt handfallna inför problem. Vi har en låg krisberedskap. Det kan bokstavligt talat vara smart att lära sig hur en gris styckas.

USA och Tyskland har aldrig varit så illa ute som de är nu, och båda är insyltade i en massa dyra krig

Vi tror att den tid vi lever i nu är ”normal” men det är egentligen bara vi som har konsumerat våra barns och barnbarns resurser, och vi har skuldsatt 3-4 generationer framöver. En enda stor ”Lyxfällan”, kan man säga och VISA-kortskrediten stryps nu.

Intervju med Dr Doom * Många intervjuer med Roubini