Om de styrande och de styrda

Detta tal hölls på Austrian Scholars Conference, 13 mars 2009. Originalartikeln har översatts till svenska av Erik Fagerholt.

En omfattande men väldigt bra artikel som diskuterar kring legitimiteten i befallningar och representation.

 

”Den representativa demokratins oförsvarbarhet

Författare:

Principerna för en legitim befallning

Tom Hanks och Passepartout är de enda två mänskliga invånarna på en öde ö. Ingen av dem är medveten om den andres existens tills de en ödesdiger dag råkar på varandra. Vad som sedan händer är en fråga av stor betydelse. Kommer de att hälsa på varandra artigt för att sedan återgå till sina respektive företag? Kommer de bestämma sig för att samarbeta för ömsesidig nytta? Kommer de att slåss? Vem vet? Vi kan dock vara relativt säkra på att om Hanks skulle befalla Passepartout att ”Dra upp flotten! Lyft den där traven ved!” eller kräva att Passepartout skulle ge upp sin avskyvärda vana att dricka kokosnötsmjölk till sin fisk, eller insistera på att Passepartout skulle samarbeta med honom i hans fiske- och jaktäventyr, eller avstå från hårt kroppsarbete på söndagar – kort sagt, om Hanks på något sätt krävde att Passepartout skulle lyda hans befallningar, skulle Passepartout, tror jag, ogilla, och förmodligen även göra motstånd mot sådana förelägganden. Detsamma gäller självklart om rollerna skulle vara de omvända och Passepartout skulle komma att överta posten som öns härskare.

Scenariot med Hanks och Passepartout kan reproduceras i ett obegränsat antal litterära variationer, begränsat endast av fertiliteten hos ens fantasi . Till exempel kunde ön befolkas med fler människor, men även om detta skulle leda till att det finns fler möjliga relationer skulle detta inte förändra dessa relationers natur. De grundläggande principerna för en legitim befallning kan fastställas genom att reflektera över detta lilla ö-drama:

1. Adam kan med legitimitet befalla Benjamin att avstå från handling C om och endast om C bevisligen är ett initierat angrepp mot Adams person eller egendom eller mot en oskyldig tredje individs person eller egendom. [1]

2. Adam kan med legitimitet befalla att Benjamin utför handling C om och endast om C är en del av ett (icke betvingande) bindande avtal mellan Adam och Benjamin, och C inte bryter mot villkor 1.

3. I inget annat fall kan Adam legitimt befalla Benjamin att göra något.

4. Om Benjamin, i fall 1, vägrar att avstå från handling C, är Adam berättigad att använda proportionerligt våld för att förhindra eller bestraffa honom.

5. Om Benjamin, i fall 2, vägrar att utföra handling C, är Adam berättigad att använda proportionerligt våld för att få fram ersättning.

6. Om Adam, i fall 3, befaller Benjamin (utan legitimitet), får Benjamin vägrar att fullfölja en sådan befallning och har, när så krävs, rätt att motsätta sig befallningen med proportionerligt våld.

Vad som gäller för de enskilda gäller även för det allmänna så att om ingen enskild person har rätt att befalla mig på detta sätt, kan två personer som agerar var för sig eller i samförstånd inte heller ha den rätten. De kan naturligtvis samarbeta och med våld tvinga mig till att göra vad de kräver, men då är det en fråga om makt snarare än rätt. Oavsett om de som utger sig för att legitimt kunna befalla mig är en, två, sju, 1223, eller 10 miljoner, kan det inte, utom under de villkor som skisserats ovan, vara en fråga om en rättighet.” Läs mer

//Patrick Sellman

11 kommentarer

 1. Skippa :
  ”2. Adam kan med legitimitet befalla att Benjamin utför handling
  C om och endast om C är en del av ett (icke betvingande) bindande avtal
  mellan Adam och Benjamin, och C inte bryter mot villkor 1.”

  Blir det bättre.

 2. Visst är det sant, men man behöver inte använda våld eller hot om detta.

  I just detta fall finns det bra exempel på hur det kan fungera. Tex E-Bay/Traderas rankning av försäljare det Amerikanska credit score systemet.

  Alltså mäniskor med lågt trovärdighets poäng kommer att få det betydligt svårare att göra affärer.

 3. Just den typ av system du nämner tror jag blir de som tar över i en friare värld. Dock!

  Om du lånar 10 000 000 av mig till ditt företag och skiter i att följa återbetalningen i avtalet. Hur löser vi det?

  Att ge någon låg trovärdighetspoäng ligger på våldsskalan.

 4.  Det är nästan bara vi som har kronofogdar. Nere på Norra Cypern har man löst det; man betalar. Det finns inte på kartan att du inte skulle göra det för då är du en dålig människa och ingen kommer att vilja ha med dig att göra. Du kommer slutligen få flytta. Kan du inte betala hjälper vänner dig och sen får du betala dem när du kan och en del kommer skänka dig pengar för då är man en bra människa och många vill ha med dig att göra. Du får det lätt överallt.

 5. Kolla in denna anläggning:  http://www.acapulco-cyprus.com/
  Ägaren fick pengar av en lärare, som jag har träffat. Det var 1975 efter kriget för killen var så fattig så han svalt. De är barndomsvänner. Läraren äter gratis här nu livet ut om han vill. Han bjöd mig på middag…

 6. Ja det är det naturliga sättet/systemet som brukar framhållas av anarkister som likställer fängelse med kidnappning. Uteslutning funkar och har funkat i mänsklighetens historia i alla tider. Säkert inte till 100% men minst lika bra eller bättre än vårt system.

  Diskussionen nedan är etiskt teoretisk om när det är försvarbart att använda våld, tex ta tillbaka en vara eller liknande.

 7. Ingen lånar ut 10 000 000 till något utan att täckna försäkringar, kostnaden på försäkringen är direkt kopplat till låntagarens (i detta fall) historiska betende.

  ”Att ge någon låg trovärdighetspoäng ligger på våldsskalan.”
  Hur är ”Jag anser att persson X creditscore är lågt” en våldshandling?

  Den slutgitliga lösningen om man inte respekterar icke aggresions principen och äganderätten är ekonomisk och social utstötning. Dvs ingen kommer låta dig vara på deras egendom och ingen kommer att göra affärer med dig.

  Everyday Anarchy och Practical Anarchy från
  http://www.freedomainradio.com/FreeBooks.aspx

  Är en mer komplett beskriving av systemet jag vill se.

 8. Jodå vi studerar samma info 🙂
  Jag vidhåller dock att ge någon lägre creditscore är en bestraffning och därmed våld men att det är legalt och etiskt försvarbart enligt den regel du ville ta bort nedan. Ett av de bättre systemen.

  Man kan fundera över rättssäkerheten i dessa system. Smutskastning, inte döma någon ohörd, ingen är skyldig innan man bedömts skyldig i en domstol osv.

  Förmodar att försäkringsbolagen kommer att försöka få in sin fordran på den som missbrukat förtroendet eller avtalet och blivit en kostnad för bolaget.

  Just detta område och även rättssystemet i stort i ett polycentriskt samhälle är något jag skall läsa mer om under mörka vinterkvällar nu när TVn åkt ut. 🙂

  En blogg jag uppskattar mycket i dessa frågor är http://ordningochanarki.blogspot.se/
  Carl Jakobsson heter han som skriver alla dessa väl genomarbetade texter på svenska.

Kommentarer inaktiverade.