Lena; höger eller vänster?

Jag trodde aldrig du hörde till vänstern när jag såg dig på TV4:s diskussionsprogram. Jag såg bara någon med sunt förnuft.

Svar: När jag satt som nämndeman i Stockholms tingsrätt i en herrans massa år satt jag för VPK. Det sniffade media rätt på, och jag fick väl någon form av ”vänsterstämpel”, den vägen?

Urvalet av nämndemän
Sanningen är att moderaterna, Stockholmspartiet och VPK gick ut och raggade folk de ville ha. De sökte helt sonika upp människor aktivt som de ville sätta som nämndemän, och de sökte specialkunskaper. Man jagade t.ex. ekonomiskt kunniga då ekobrotten började göra sig gällande.

Det ringde således på min dörr, innan jag debuterade som författare, och VPK sa att vi vill att du sitter för oss p.g.a. ditt engagemang för ungdomar (fosterbarn). Sagt och gjort, och så blev det.

Jag tackar för läsarkommentaren för jag vill helst hålla mig där till just ”sunt förnuft” och finner det skrämmande att det finns partipiskor och annat. Jag passar också uselt inom politiken och lär aldrig hamna där heller varken till höger eller vänster.