Politisk jordbävning

Nu går vi mot diverse skiften.