Vad hände egentligen 2002?

(Det kommer att ta dig rätt lång tid att ta dig igenom denna artikel, och eftertanke tar också tid.)

Just nu skapar media en svartvit värld där ett gäng är gott och ett är ont. Uppstickarna sd anklagas med krigsbokstäver för att vara onda. En åklagare varnar för att deras nämndemän kommer att torpedera förtroendet för domstolarna vilket är märkligt eftersom EU och FN kritiserar oss jämt för vår rättslöshet. De ”goda” kastade sten och störde valmöten och många anser att det är helt okej eftersom de kastar sten på ”onda”.

Vi har varit med om detta förr
Så här såg det ut fem, sex år före första och andra världskriget, och då växte -ismer upp Jag har lusläst sd:s valprogram, och de står inte för ens 5% av vad de anklagas för, och då säger deras motståndare att de bara luras. De är visst onda! De är rasister, fascister och nazister. Andrias Isik har skrivit en klargörande text om saken här.

Nazismen växte fram då demokratin hade problem i Tyskland
Läs mer om dem. Vi har just nu demokratiproblem eftersom en miljon inte röstar alls, stora grupper inte gillar fria val – inte om det kommer in ”onda” i riksdagen. Vi har också demokratiproblem för att valrörelsen var rentvättad från ideologier. Yttrandefriheten tas inte för given utan ifrågasätts eller körs över liksom rösträtten. Åkesson protesterar givetvis.

En intensiv propaganda
Jag tycker att jag är hyfsat insatt och påläst, och det jag ser är att det pågår en ytterst märklig propaganda som går ut på att sd skulle vara rasistiska men kritik av invandringspolitiken och segregation kan aldrig vara rasism, snarare tvärtom. De demoniseras ohyggligt just nu. De kan aldrig utgöra en fara så länge som vi har rösträtt och yttrandefrihet. Skälet till att det blir som en explosion nu beror helt säkert på att man inte har tagit debatten. ”Var arga – men inte bara på sd”, skriver en.

Demoniseringen kommer att punkteras
– Gnosjö skulle inte ha överlevt om det inte vore för alla invandrare. Peter Lundgrens ord är inte särskilt konstiga för att komma från en kommunpolitiker. Men nu råkar han vara Sverigedemokraternas starke man på orten. Läs mer om kommunalrådet.

Artikeln är ett tecken på att media börjar sansa sig men det är allvarligt att författarna inte vågar ta någon som helst fight. De vågade inte ens försvara sin egen upphovsrätt. Hur ska vi tolka det? Ingen som har lust att bli mördad? Jag, som inte ens syns i media, fick en fascist på mig igår. Läs mer. Det kanske inte är sd som är problemet?

Utländska journalister anser inte sällan att vi långsamt har blivit en rent fascistisk stat
Du kan läsa en sådan text själv: Sweden – fascism in slow motion. Skulle det stämma får vi göra en kullerbytta för då är det tvärtom. Då kommer det att visa sig om 15-20 år, när vi kollar i backspegeln, att de goda inte var så goda och sd kan komma att bli ”hjältar”, inte för sina åsikter eller attityder, utan för att deras existens blottade fascister eller tvingade upp dem till ytan.

En som bara bett om information uppger att han har mordhotats och det kan inte kallas för annat än antidemokratiska metoder. Fascism betyder ”spöstraff” – du straffar någon för dennes åsikter, och det vet vi sker här eftersom Palme och Lind förmodligen mördades p.g.a. sina åsikter. Möjligen blev Fredrick Federley misshandlad p.g.a sina men vi talar aldrig om oss själva som ett politiskt våldsamt land till brädden fyllt med fascister.

Det kommer att krävas hjärnor för att knäcka en frågeställning som jag har
Jag får inte rätsida på det trots att jag har grävt länge: I den här artikeln i SvD talas det om administratörer: En yrkeskategori utmärker sig enligt Kreicbergs. Vad SCB klassificerar som ”administratörer i offentlig förvaltning” växte under perioden i antal från 37492 till 54711, vilket är en ökning på 46 procent, främst statligt orsakad.

Om du läser den får du den bilden klar för dig
Därefter läser du LO:s rapport om fördelningen av inkomster och förmögenheter, Klicka!!

Vad anser du? Jag drar följande slutsats:
Det mest frapperande med senaste s-styret var att andelen fattiga ökade med 50% under perioden 2002-2007 bland alla sjuka, arbetslösa och pensionärer. Och det under en brinnande högkonjunktur! Samtidigt – under samma tidsperiod – ökade antalet statligt anställda administratörer med nästan 50%. Hur kan detta vara möjligt då ”arbetarpartiet” har makten?

Vad är det som händer 2002?
Man får känslan att makten i hemlighet förde över skattemedel ifrån folket till byråkratin för att via en armé människor ta makten inom myndigheterna, och inte via fria val. Varför? Så fort! Förbryllande! Fundera! Utred! Tala med dina vänner och arbetskamrater, och se sen om du får fram en vettig förklaring.

Astrologen anser att det är en ond demon – kosmiska krafter – som svävar över oss mellan 2002-2020. Det är en apart och fantasifull förklaring men likväl en förklaring, och 2002 måste förklaras!

Det är nämligen år 2002 som vi skänker bort precis hela demokratin till EU via omfattande grundlagsändringar. Norrköpings tidningar reder ut det bra här.

S nästan halveras
Sedan 2002 har socialdemokraterna också nästan halverat sitt stöd bland dem som förvärvsarbetar. Därmed har de detroniserats som arbetarpartiet, i betydelsen partiet för dem som arbetar och numera är alla medelklass. Socialdemokraterna är ett barn av industrisamhället och har nog misslyckats med att formulera en politik för dagens moderna samhälle, och de är på många sätt de konservativa, och gamla högern har blivit vad vänstern en gång var – radikala.

Sahlin undersöker nu möjligheten att stänga sd ute. Läs mer. Fredrik Reinfeldt gör precis samma sak. Lotta Gröning sa i teve att denna respektlöshet vi ser mot vad folk har valt i demokratiska val ofelbart kommer att leda till att sd ökar markant i nästa val för då röstar folk inte på sd, men på att rädda demokratin. S-ledningen tillsätter nu en utredning som ska titta på varför de förlorade valet, och det kan bero på att de helt sonika inte är ”socialdemokrater” längre och framförallt inte demokrater.

Varningar står nog snart som spön i backen
Flera statsvetare har sagt ungefär samma sak som Gröning, och alla som läst historia vet att det är vad som kommer att hända. Sd steg från 2% till 5,6 på rekordfart då mobbningen började. SvD säger samma sak, här. ”Hur hamnade vi här?”, frågar DN. S har skapat ett rätt ungt gäng som ska analysera valförlusten. DN om saken.

Rasism har vi aldrig haft i Sverige
Rasism är en indelning av människor i ett hierarkiskt system av raser, där vissa raser tillskrivs moralisk rätt att härska över andra. Det närmaste vi har kommit rasism är statarsystemet och socialdemokratins tvångssteriliseringar mellan 1934 och 1975. Läs mer om rasism.

Jag är ingalunda säker på vad det är vi ser nu
De yttringar jag läser om i tidningarna säger mig att det är dags att plugga, och ta reda på vad alla -ismer verkligen är för något. Detta för att man ska veta vad det är man ser och hör i verkligheten.

Skälet till att jag känner så beror på min gamla övertygelse:
Om människor anklagar andra väldigt hårt talar de i 90 fall av 100 om sig själva. Det är på andra man känner sig själv. Det är lite för mycket anklagelser i luften nu och det kan visa sig om fem år att de självutnämnt ”goda” inte är så goda. Kunskap är makt och frihet:

Vi utreder vad fascism är
Fascismen hyser en positiv eller sanktionerande syn på våld som medel att uppnå målet, liksom maskulinism och manschauvinism. Den fascistiska kulturen syftar vidare till upphöjande av ungdomen … o.s.v. Läs mer.

En sida om ideologin * NE om fascismen * Fascism ett kapitalistiskt problem * Fascismens masspsykologi * Sweden: Fascism on the Rise Again * 10 enkla steg * Den svenska fascismen 1920-1950 * National socialist workers party in Sweden * Stop! Fascism in Sweden * Sweden: Fascism on the Rise Again * Protests against fascist murder in Sweden * Fascist Methods in Sweden * M-TH: Re: Swedish fascism * Sweden is Fascist * Fascism in Europe, 1919-1945

.