Inspelat 1970

Bygget har pågått i minst 45 år… Vi vet att de flesta EU-fördragen skrevs redan på 50-talet då fascister och nazister, efter nederlaget i kriget, började ...