Emigrera, flytta utomlands, följ Lena Holfves blogg emigrera.com

Krigsrisken

Filmen är ett läsarbidrag, tack! Jag noterade idag att lejonparten av tidningarna rapporterade att ett flygplan från öst flugit utan lov över bland annat Gotlan...

Miljön är viktigast

Jag träffade en 34-årig kille ifrån Libyen, som kom till Sverige för han var nyfiken för tretton år sedan, och han är på väg hem igen trots krigsrisker och tota...

Ditt betyg, Svensson

9 av 10 Svenssons: Jag pratade med en elev i dag om Sverige, och han sa också att alla i Sverige är deprimerade, Han kom från Libyen, och om han inte får jobb i...

Till unga läsare

USA invaderade Irak efter det att USA:s ledare och t.ex. Englands påstod att Iraks ledare hade massförstörelsevapen. Vi är inte oskyldiga för FRA har sagt att d...