Tack Gode Gud att jag inte är arbetsgivare

Putin har bland mycket sagt att väst har allvarliga sociala problem.

När alla ska vara lika ”svarar” ungar med att försöka skaffa sig en egen (apart) identitet
Den bästa present du kan ge en ung är hjälp att hitta sin äkta identitet, och i Sverige pågår en enorm barnmisshandel därför att föräldrar alltid säger till barn att deras teckning är jättefin, provet i skolan – som de knappt svarade på  – var jättebra, och städningen av rummet  – som har dammat igen redan år 2010 – är jättebra.