Eckhart Tolle

Det skriver Eckart Tolle i sin bok ”En Ny Jord, Ditt inre syfte”.
Boken som i pocket kostar mindre än ett cigarettpaket är en omtumlande upplevelse. Jag har läst den tre gånger och kommer att återvända till den då och då eftersom den är så sann och äkta.
För den som behärskar engelska är här en länk till Eckart Tolles samtal med Oprah Winfrey.

Som är upplagt som en kurs där man i tio entimmarsprogram går igenom boken kapitel för kapitel.
Om den kan förändra världen är jag tveksam till? Men det är inga tvivel om att man kan höja sin livskvalité väsentligt om man kan suga upp en del av lärdomarna i boken.
Rune

Beskrivning
”Har nyligen läst igenom Eckhart Tolles ”EN NY JORD – Ditt inre syfte” en otrolig bok, en stor mästare. Aldrig har jag fått en så bra och fungerande beskrivning, som den Eckhart Tolle ger, av hur jag kan börja frigöra mig från mitt ego. Inte genom en viljestyrd kraftansträngning, utan genom att börja bli medveten om skillnaden mellan att vara medveten, eller egostyrd (omedveten). Eckhart Tolle måste vara en av de största andliga mästarna. Med EN NY JORD – har han lyft min medvetandenivå ett rejält snäpp.” Jan Roostal

”För att få slut på det elände som har hemsökt människan i tusentals år måste du börja med dig själv och ta ansvar för ditt inre tillstånd i varje ögonblick. Det betyder nu. Fråga dig: ’Finns det någon negativitet i mig just nu?’ Bli sedan vaken och uppmärksam på både dina tankar och känslor. Håll utkik efter det där vaga missnöjet som jag nämnde tidigare, till exempel i form av leda, nervositet eller irritation. Håll utkik efter tankar som tycks berättiga eller förklara din olycka, men i själva verket orsakar den. I det ögonblick som du blir medveten om det negativa tillståndet inom dig, tro inte då att det betyder att du har misslyckats. Det betyder att du har lyckats. Så länge som denna medvetenhet saknas råder en identifikation med det inre tillståndet, och en sådan identifikation är ett uttryck för egot. Med medvetenheten följer en avidentifiering från tankar, känslor och reaktioner. Den ska inte förväxlas med förnekande. Snarare är det så att du ser dem, och i samma ögonblick som du ser dem sker det automatiskt en avidentifiering. Din självuppfattning, din bild av vem du är, genomgår då en förändring: Tidigare var du tankarna, känslorna och reaktionerna, nu är du medvetenheten och den medvetna Närvaro som bevittnar dessa tillstånd.”
Ur ”EN NY JORD – Ditt inre syfte” av Eckhart Tolle.

Författarens hemsida

Boken kan köpas här.