WW3

LaRouches har ordet: Gå inte ut i krig för det brittiska finanssystemets skull
Chocken denna gångna vecka, att inte ens Tyskland kan låna säkert längre, visar att alla räddningsplaner för Västvärldens banker och euron inte fungerar. Ropen på euro-obligationer byggde på att det tyska ankaret höll fast, så att alla de andra ländernas statsobligationer på glid kunde ha något att hålla sig i. Nu kommer inte någon gemensam upplåning skapa nya lånemöjligheter för eurozonens krisländer, som är nu utfrusna från den globala finansmarknaden.

Det andra alternativet bankekonomerna har skrikit efter är att Europeiska centralbanken – ECB skall börja trycka sedlar för att köpa bankernas alla sjunkande statsobligationer/värdepapper och ”rädda” bankernas från att gå under. Det fungerar inte heller, när inte ens Tyskland har förtroende längre på finansmarknaden. Själva eurosedlarna behöver också det tyska ankaret för att värdet på sedlarna skall betraktas som säkert. ECB kan trycka sedlar, men då kommer värdet på dem att sjunka snabbt, nu när det grundläggande förtroendet är borta. Den tredje lösningen, som EU-ledarna har skrikit efter, är att tillsätta Goldman Sachs-ledda diktaturer i Grekland och Italien, samt en nyvald regering Spanien. Detta har inte heller hindrat paniken på finansmarknaderna att sprida sig. Tvärtom har EU-kommissionens ordförande Barroso nu retat upp irländarna, så de kräver en ny folkomröstning för att behålla sin frihet att bestämma sin egen statsbudget och själva bestämma om EU:s inspektörer skall släppas in i landet.

EU:s mjukisdiktaturer kommer inte att kunna upprätthållas många veckor innan de fälls av protesterande folk och parlament. Deras bräcklighet visar, vilken liten tid det Brittiska imperiet har på sig, att få igång hårda krigsdiktaturer. Med ett nytt världskrig kan EU-ländernas befolkningar tvingas till krigslagar, och bankerna kan räddas med sedelryckning, ny statsskuldsättning och massiva uttaxeringar från pensionsfonder, privatpersoner och allierade ”för att stöda krigsinsatsen”. Att världen kastas i storkrig, är bara en fördel för det brittiska imperiets högsta företrädare, som förespråkat en radikal befolkningsminskning från sju till en miljard människor för att ”rädda miljön”. Om de kan styra världskriget, så att de konkurrerande nya stormakterna Kina, Ryssland och Indien slås ut tillsammans med britternas upproriska gamla koloni USA, kan Europas gamla kolonialmakter behålla dominansen av en visserligen krympt och radioaktiv världsekonomi. Det är med denna söndra och härska filosofi som finanskriser kan ge anledning att starta världskrig.

Västmakternas, Turkiets och de brittiskstyrda Gulfstaternas provokationer mot Syrien och Iran står som spön i backen, ivrigt påhejade av regeringen och alla radikala svenska journalister. Alla tror sig vinna på att vara tillsammans med de breda gossarna och dela på bytet från vad de tror skall bli ett nytt litet regionalt krig. De var precis så det Brittiska imperiet kunde smyga igång det första Världskriget, genom att manipulera alla sidor i ett litet krig på Balkan. Lyckligtvis börjar statsledare i Asien, Afrika, Sydamerika och Ryssland höja rösten. Lyndon LaRouches varningar har hörsammats. Kriget kan inte utlösas lika lätt, men med det ökar också desperationen hos dem som dragit samman de enorma stridskrafterna runt Syrien och Iran; hos dem som målmedvetet iscensatt krigsprovokationerna. Våra ansträngningar, att stoppa kriget genom att hjälpa amerikanerna avsätta Obama och snabbt lösa finanskrisen med Glass-Steagall, måste helt enkelt ökas. Läs och hjälp till! Läs mer