Israel ska falla i vår tid

Tidigare publicerat:
Enligt vår bibels skrifter kommer väst att manipuleras att ställa sig på Palestinas sida i den kris som egentligen är alla krisers nav, och när Israel faller startar det tredje världskriget. Jag antar att vi ska tycka synd om palestinierna för att judarna tog deras mark… Men det var en ren öken men är inte det idag eftersom israelerna torde vara världsmästare på konstbevattning.

Jag stod snudd med en fot inne i Israel och med en inne i Jordanien, för 30 år sedan, och på ena sidan var det frodigt och apelsinlundarna avlöste varandra, och på den jordanska sidan var det snustorrt. Det var verkligen ”skitmark” som judarna fick efter det andra världskriget.

Erkänner Sverige Palestina?
Ja, det frågar AB.
Läs mer

Profeten Hesèkiel profeterade ca. år 597 f.Kr. om det tredje världskriget och då nämner han särskilt: ”Gogs härnadståg.” Där ”Härskaror; ja, många folk,” skall resa sig upp emot Israel. Anledningen till, att alla världens regeringar kommer att bli motståndare till Israel, är att krigsherrarna i Palestina använder sig av, en nästan osynlig list, där de använder barn och kvinnor, som en sköld, i de dagliga striderna mot Israel.

Och på så sätt lyckas de sakta, steg för steg, att påverka alla världens regeringar, så att de med tiden kommer att ställa sig på Palestinas sida. Vidare kan vi se, att själva grunden, som utlöser det tredje världskriget, är att både Palestina och Israel har sagt, att de vill ha Jerusalem, som sin huvudstad. Palestina och Israels agerande stämmer helt med Bibelns profetior.

Det innebär, att alla fredsrörelser och alla världens regeringar inte har någon möjlighet, att kunna stoppa den katastrof, som närmar sig med stormsteg, därför att ingen makt i världen kan ändra eller göra Guds profetior om intet.

Och liksom på Noas tid är det människorna, som bär skulden, till det, som kommer att ske, därför att människorna har vänt Gud ryggen och styr världen med all slags orättfärdighet och all slags ondska. En kyrkans man reder ut det hela här

Det är en rätt häftig tanke att alla onda och giriga försvinner i ett nafs, och kvar blir ett slags ny människoras som sätter andra saker än dollar först. Vi får väl se… Tiden är alltid den bästa domare.

Uppdatering:
Nu höjs röster för att vi ska erkänna Palestina, och det följer således de spådomar som finns i vår egen bibel.
Läs mer + Ship to Gaza seglar igen + Vi visar att vi bryr oss säger deltagarna, som utsatts för sabotage och som Israel tänker stoppa och de har kartlagt aktivisterna.