USA.generaler varnar för världskrig

LaRoucherörelsens amerikanska veckotidning EIR uppger att en högt uppsatt källa i Pentagon berättat om ett samtal som ägde rum nyligen mellan två av USA:s högsta generaler och president Obama om hotet om ett världskrig, om Israel skulle angripa Iran. Enligt källan framförde generalerna direkt till presidenten att försvarsstabscheferna samt alla andra i USA:s högsta militära ledning, inklusive den aktuella regionstaben Centcoms ledning, var eniga i sin bedömning att USA klart och tydligt måste tala om för israelerna att varje form av angrepp mot Iran är absolut oacceptabelt och sannolikt skulle leda till världskrig.

Generalerna bad president Obama att framföra detta budskap till Israels premiärminister, men enligt källan ville presidenten inte göra det. Obama svarade att USA inte kan styra Israels politik och, om Israel skulle angripa Iran, ”är det bättre för oss att inte veta om det på förhand.”

Detta vansinne från Nerobama försätter världen i ett läge som är ett steg från total förintelse. Enligt Pentagon-källan sade generalerna till presidenten att, om Israel angriper, kommer man inte att ha mer än 72 timmar på sig att förhandla fram en vapenvila, innan världskriget bryter ut.

Andra amerikanska medier har bekräftat att detta samtal ägde rum i Vita huset och uppger att de två generalerna som talade med Obama var generalstabschefen general Martin Dempsey och chefen för centralkommandot för de amerikanska styrkorna i Mellanösten och Sydasien (Centcom) James Mattis.

En annan källa som nyligen deltog i ett möte med högt uppsatta personer i Obamas stab uppgav, skräckslagen, att Obamas högsta rådgivare använde hårda ord mot Ryssland, Kina och BRIK-länderna (Brasil, Ryssland, Indien och Kina), och talade om att ”krossa BRIK”. Det var denna slags galenskap som präglade Obamas rundresa i Asien, där han satte konfrontationen med Kina på dagordningen med provocerande retorik och uttalanden om utökad amerikansk militär närvaro i Asien och Stillahavsregionen.

Obamas vansinniga respons tvingade både general Dempsey och USA:s försvarsminister Leon Panetta att gå ut offentligt i amerikanska medier och berätta om militärens ställningstagande för diplomati och sanktioner i stället för krig mot Iran och att de intog den motsatta hållningen till den israeliska regeringens (och därmed Obamas) ställningstagande för krig. Källa

China Ready For WW3

Russian Army – Ready for WW3

India ready for world war 3


American will PUSH China to war 2012 David Icke WW3